Xưởng nấu rượu gạo Phong Vàng
Những người nấu rượu gạo  
Phong Vàng

₩60,000

₩30,000

Thời gian áp dụng giảm giá 
 : 2022.09.02. ~ 2022.09.12.


Nhân dịp "ngày kỷ niệm độc lập"
Thành phố Incheon đã chuẩn bị nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho người Việt Nam. 
Trong khoảng thời gian từ 2/9/ ~12/9/2022 khi đến trung tâm trải nghiệm các bạn hãy cho xem màn hình này ( những dòng chữ này) 

Nếu là người Việt Nam các bạn có thể được giảm giá đặc biệt

-   Ưu đãi cộng thêm    --
Nếu bạn cho xác nhận quốc tịch tại chộ chúng tôi sẽ tặng "quà lưu niệm Incheon".
Thông tin căn bản 
Thời gian điều hành gói ưu đãi 
2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31
Thời gian áp dụng giảm giá 2022.09.02. ~ 2022.09.12.
Thời gian hoạt động11:00~18:00
Ngày nghỉVì lịch sản xuất nên thứ năm của tuần thứ 2 và tuần thứ4 không được
Vị trí 8 Samrangseong-gil, Gilsang-myeon, Ganghwa-gun, Incheon
Tư vấn qua điện thoại070-4400-1931
Tư vấn Email -
Trang web tham khảo 
https://www.instagram.com/makers_srekam/

Key Point
 Trải nghiệm rượu gạo.  

Trải nghiệm rượu 100 năm trưng cất! Du lịch theo thời gian 100 năm! Mikus là chương trình trải nghiệm rượu truyền thống của xưởng ủ rượu Phong Vàng. Trải nghiệm nghề rượu / nếm thử sản phẩm mới / Tour làm rượu 100 năm / Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn chương trình đa dạng chỉ có thể cảm nhận được ở xưởng chế biến rượu Phong Vàng


 Lần đầu tiên tại Hàn Quốc! Chương trình trải nghiệm xưởng chể biến rượu  

Là không gian nạp năng lượng, cùng tâm giao, hình thành sự thân mật, tính sáng tạo/ Chương trình trải nghiệm thời gian ở Ganghwado du hành tạo nên kỷ niệm thông qua, chương trình trải nghiệm mang tính mới lạ từ chể biến rượu của xưởng rượu 100 năm  


Xưởng nấu rượu gạo Phong Vàng

 Những người nấu rượu gạo   Phong Vàng

₩60,000원

₩30,000원

(Thời gian áp dụng giảm giá : Cho đến năm 2022.09.12)


Nhân dịp "ngày kỷ niệm độc lập"
Thành phố Incheon đã chuẩn bị nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho người Việt Nam. 
Trong khoảng thời gian từ 2/9/ ~12/9/2022 khi đến trung tâm trải nghiệm các bạn hãy cho xem màn hình này ( những dòng chữ này) 

Nếu là người Việt Nam các bạn có thể được giảm giá đặc biệt.


Nếu bạn cho xác nhận quốc tịch tại chộ chúng tôi sẽ tặng "quà lưu niệm Incheon". 

Thông tin căn bản
Thời gian điều hành gói ưu đãi 
2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31
Thời gian áp dụng giảm giá 2022.09.02. ~ 2022.09.12.
Thời gian hoạt động 11:00~18:00
Ngày nghỉVì lịch sản xuất nên thứ năm của tuần thứ 2 và tuần thứ4 không được 
Vị trí 8 Samrangseong-gil, Gilsang-myeon, Ganghwa-gun, Incheon
Tư vấn qua điện thoại 070-4400-1931
Tư vấn Email -
Trang web tham khảo 
https://www.instagram.com/makers_srekam/
Key Point

 Trải nghiệm rượu gạo.  

Trải nghiệm rượu 100 năm trưng cất! Du lịch theo thời gian 100 năm! Mikus là chương trình trải nghiệm rượu truyền thống của xưởng ủ rượu Phong Vàng. Trải nghiệm nghề rượu / nếm thử sản phẩm mới / Tour làm rượu 100 năm / Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn chương trình đa dạng chỉ có thể cảm nhận được ở xưởng chế biến rượu Phong Vàng


 Lần đầu tiên tại Hàn Quốc! Chương trình trải nghiệm xưởng chể biến rượu  

Là không gian nạp năng lượng, cùng tâm giao, hình thành sự thân mật, tính sáng tạo/ Chương trình trải nghiệm thời gian ở Ganghwado du hành tạo nên kỷ niệm thông qua, chương trình trải nghiệm mang tính mới lạ từ chể biến rượu của xưởng rượu 100 năm